doi.org/10.1109/JSAC.2018.2871519
IEEE Journal on Selected Areas in Communications
Department of Systems and Computer Engineering

Cao, X. (Xianbin), Kim, S.-L. (Seong-Lyun), Obraczka, K. (Katia), Wang, C.-X. (Cheng-Xiang), Wu, D.O. (Dapeng Oliver), & Yanikomeroglu, H. (2018). Guest editorial airborne communication networks. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 36(9), 1903–1906. doi:10.1109/JSAC.2018.2871519